ADCOS NV

Epoxysystemen

Zelfnivellerende epoxygietvloer systemen, primers en topcoats voor industriële doeleinden. 

ZELFNIVELLEREND EPOXY GIETVLOER SYSTEEM
SYSTEEM: epoxy primer - zelfnivellerende epoxygietvloer - optioneel alyfatische PU topcoating

HOOG CHEMISCH RESISTENT EPOXYCOATING SYSTEEM
SYSTEEM: primer - epoxycoating – optioneel alifatische PU topcoating

ADCOS NV - Ambachtsstraat 15 - 2390 Malle - johan.devroe@adcosgroup.com - T: +32 (0)3 385 38 50